top of page

פטל

צמח הפטל מוכר באנגלית כ-Raspberry. הוא גדל כשיח רב-שנתי אשר מתחדש כל שנה ממערכת שורשים מתחת לקרקע. למרות שפטל הוא פרי, לא קיימים בו דיני הערלה לפי ההלכה היהודית. לפיכך מותר להשתמש בפירות הפטל כבר בעונת הגידול הראשונה (וברכתו "בורא פרי האדמה"). עובדה זו מהווה יתרון כלכלי עצום למגדל. בזנים חדשים שקיימים היום בארץ, ניתן לשתול שתילים ולקטוף פירות תוך מספר חודשים בלבד.
מו"פ ההר המרכזי הקים חלקת ניסוי ומחקר לגידול אינטנסיבי של פרי הפטל ביער גבעות שבגוש עציון. שם ניתן לראות גידול של פטל בכלים עם מצעי גידול. בחודשי הקיץ בארץ, מומלץ לגדל את צמחי הפטל מתחת לרשת צל. הרשת מסייעת בהורדת הטמפרטורות ומגנה על הצמחים ממכת שמש.
גידול הפטל מתאים במיוחד לחקלאים צעירים וחדשים. ניתן לייצר יחידת גידול כלכלית גם בשטחים קטנים של כמה דונמים בודדים. ניתן גם להקים משקים של "קטיף עצמי" אשר מושכים תיירות חקלאית. משקים עם קטיף עצמי קיימים היום בגוש עציון, בגליל ובגולן. הפטל אהוב במיוחד בקרב העולים מברית המועצות לשעבר, אשר מכירים אותו בשם הרוסי "מלינה".

תמונות מהשטח
bottom of page