top of page
כיום יש בעולם  פיתוח מואץ של זנים חדשים ומשופרים של פירות יער. הזנים החדשים טעימים יותר, פוריים יותר ומאריכים את עונת השיווק למגדל ולצרכן. 
מו"פ ההר ביצע ייבוא של זנים חדשים לישראל במשך מספר שנים, באמצעות תחנת ההסגר בבית דגן. לאחר בדיקות איכות והתאמה,
הועברו כל הזנים למגדלים בשטח ובכך ניתנה תנופה לפיתוח הענף במו"פ ההר, בגליל ובגולן.

מחקרים

 
בעולם
 
מחקרים 
 
מידע למגדל
bottom of page